Yksityissektori

Yhteyshenkilö:

Autamme sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yksityisiä toimijoita menestymään kehittämällä liiketoiminnan kulmakiviä aina strategiasta liiketoimintamalleihin, johtamiseen ja operatiiviseen toimintaan.

Yksityisellä sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla toimii monipuolinen joukko yrityksiä. Palveluntuottajilla, lääketeollisuudella ja Med Tech -toimijoilla liiketoiminnan fokus on puhtaasti sosiaali- ja terveyspalveluissa. Vakuutus- tai rakennusyhtiöille sekä muille alan ulkopuolisille ala taas on yksi liiketoimintasegmentti muiden rinnalla.

Yhdistämme perusteellisen toimialatuntemuksen vankkaan johdon konsultoinnin osaamiseen. Pureudumme asiakkaidemme kanssa liiketoiminnan kulmakivien kehittämiseen niin strategisella kuin operatiivisella tasolla.

Yhteyshenkilö:

Petri Heikkilä

Liiketoimintajohtaja, Strategia ja yksityissektori
petri.heikkila@nhg.fi

Toimeksiantaja oli Pohjoismaissa toimiva rakennusalan konserni, jolle Suomen terveyden- ja sosiaalihuollon sektori on merkittävä liiketoimintasegmentti. Autoimme asiakasta ymmärtämään Sote-uudistuksen aiheuttamia muutoksia toimialaan ja ennakoimaan uudistuksen vaikutusta sille relevanteissa rakennusalan segmenteissä.

NHG analysoi terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden rakentamismarkkinaa Suomessa ja muodosti segmenttikohtaisen kuvan markkinan koosta, kilpailutilanteesta, dynamiikasta ja keskeisistä muutosajureista. Kattavan tilastoanalyysin ja asiantuntijahaastattelujen perusteella luotiin ennuste markkinan kehityksestä.

Projektissa asiakkaalle muodostettiin faktapohjainen kuva terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden rakentamisen markkinoiden kehityksestä ja Sote-muutoksen vaikutuksesta. Niiden perusteella asiakas pystyi ennakoimaan tulevia muutoksia ja priorisoimaan tulevia kehityshankkeitaan.

Kotimainen pörssiyhtiö harkitsi laajentumista terveydenhuoltoon perinteisen toimintansa rinnalle. Laadimme asiakkaalle strategian Smart Health -liiketoiminnalle ja tunnistimme asiakkaan edellytykset päästä mukaan markkinalle.

Projektin fokusalueet valittiin työpajoissa yhdessä asiakkaan kanssa NHG:n tekemien analyysien pohjalta. Houkuttelevimmista mahdollisuuksista kuvattiin tarkemmin eri keinoja päästä markkinalle. Projektin aikana haastateltiin toimialan kansainvälisiä asiantuntijoita sekä perehdyttiin teknologian aiheuttamiin murroksiin markkinalla.

Asiakkaan johdolle syntyi syvällinen ymmärrys markkinasta, sen keskeisimmistä muutoksista ja mahdollisuuksista sekä asiakkaan mahdollisista keinoista päästä mukaan markkinaan. Työn ansiosta asiakkaan johto sai luotettavat perusteet tuleville investointipäätöksille.