Tutkimus

Yhteyshenkilö:

Edelläkävijät paitsi hyödyntävät uusinta tutkimustietoa, myös tuottavat sitä itse. Nordic Healthcare Groupin tutkimuspalvelut tuovat käyttöösi kansainvälisen tason tutkijat ja tutkimusmenetelmät.

NHG:n tutkimustoiminta luo uutta tietoa eri toimintamalleista yhdessä asiakkaidemme kanssa. Toteutamme myös tilaustutkimuksia, joissa hyödynnämme soveltuvia tieteellisiä menetelmiä asiakkaidemme tutkimusongelmien ratkaisemiseen.

Tutkimustoimintamme tähtää tulosten julkaisemiseen ja uuden tiedon levittämiseen. Hyödynnämme alan uusinta tutkimustietoa tukeaksemme päätöksenteossa niin ministeriöitä, maakuntia kuin yksityisen sektorin toimijoita.

NHG:n tutkijakoulutuksen saaneella henkilöstöllä on kokemusta sekä kvantitatiivisista että kvalitatiivisista tutkimusmenetelmistä ja syvällinen ymmärrys sosiaali- ja terveydenhuollosta tutkimuskohteena. Tutkijoillamme on myös laaja verkosto yhteistyökumppaneita yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa ympäri maailman.

Yhteyshenkilö:

Riikka-Leena Leskelä TkT

Tutkimusjohtaja
riikka-leena.leskela@nhg.fi

Tutkimuksessa selvitettiin syövän aiheuttamien kustannusten ja hoitotulosten kehitystä Suomessa 2009–2014. Tutkimuksen rahoitti Syöpäsäätiö.

Syövän kustannuksiin sisällytettiin hoitoon liittyneet kustannukset erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa. Kokonaiskustannus sisälsi myös yksityisten ja säätiöiden tuottamat osastojaksot, seulonnan kustannukset sekä Kelan maksamat lääkekorvaukset, kuntoutuspalvelut, kuntoutus- ja sairauspäivärahat sekä eläkkeet sekä matkakulut.

Syövän kustannukset ovat kasvaneet hitaammin kuin aiemmissa tutkimuksissa ennustettiin. Kustannukset ovat kasvaneet eniten erikoissairaanhoidon avohoidossa ja Kelan korvaamissa lääkkeissä. Kustannukset olivat laskeneet erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidossa ja työkyvyttömyyseläkkeissä. Tutkimuksesta julkaistiin kaksi artikkelia Acta Oncologica Scandinavicassa.

Tutkimusprojektissa kehitettiin ennakoivan analytiikan algoritmi, joka ennustaa kotihoidon asiakkaiden siirtymisen ympärivuorokautiseen palveluasumiseen 6–12 kk etukäteen.

Algoritmi hyödyntää RAI-järjestelmän mittareita, jotka kuvaavat kotihoidon asiakkaan toimintakykyä ja terveydentilaa. Sadoista yksittäisistä RAI-muuttujista tunnistettiin koneoppimisen menetelmillä ne muuttujat, jotka yhdessä ennustavat parhaiten ympärivuorokautiseen palveluasumiseen siirtymistä.

Algoritmi todettiin tarkaksi* ja se integroitiin osaksi RAI-järjestelmää. Algoritmin tuottama tieto auttaa kotihoitoa suunnittelemaan ja kohdentamaan palveluita niitä eniten tarvitseville. Kohdennetuilla palveluilla on mahdollista auttaa ikäihmisiä asumaan kotona turvallisesti pidempään ja pitää heidät kotihoidon piirissä.

Linkki RAIsoft-uutiseen