Toiminnallinen tilasuunnittelu

Yhteyshenkilö:

Sosiaali- ja terveydenhuollossa kannatta suunnitella ensin toiminta, sitten tilat. Tilasuunnittelun alkuvaiheen konsepti- ja toiminnallisella suunnittelulla on suuri merkitys, koska tällöin tehdään toiminnan kannalta merkittävimmät linjaukset ja päätökset.

Toiminnallisen tilasuunnittelun keskeisimmät vaiheet ovat konseptisuunnittelu ja toiminnallinen suunnittelu. Konseptisuunnittelussa vastataan kysymyksiin, mitä tiloissa tehdään, mitkä ovat palvelutuotannon periaatteet ja mikä on yksikön rooli palveluverkossa. Toiminnallisessa suunnittelussa tarkastelutasoa tarkennetaan esimerkiksi kysymällä, miten tämä nimenomainen tekeminen organisoidaan, ja millainen organisaatiorakenne ja millaiset tilat tukevat juuri tätä toimintaa.

Toiminnallinen tilasuunnittelu on välttämätöntä kun sosiaali- ja terveydenhuollon tiloja rakennetaan, peruskorjataan tai laajennetaan. Siitä on merkittävää hyötyä myös siirrettäessä toimintaa uusiin tiloihin ja muissa palvelutoiminnan kehityshankkeissa.

Yhteyshenkilö:

Olli tolkki

Myynti- ja asiakkuusjohtaja
olli.tolkki@nhg.fi