Ennakoiva analytiikka

Yhteyshenkilö:

Tekoälyn avulla korkeariskiset potilaat voidaan tunnistaa jo ennen kuin ongelmat kärjistyvät. Riskiryhmien kustannusvaikuttava hoito on mahdollista, jos ennaltaehkäisevät palvelut kohdistetaan oikein.

NHG:n ennakoivan analytiikan riskityökalut hyödyntävät koneoppimisen menetelmiä, jotta riskihenkilöt voidaan tunnistaa varhain. Työkalut etsivät muuttujien joukosta ne, jotka parhaiten ennustavat haitallisia potilastapahtumia. Kun korkeariskiset potilaat tunnistetaan varhain, ennaltaehkäisevät palvelut voidaan kohdentaa järkevästi. Palvelutarpeen ennustaminen hyödyttää kaikkea resursointia ja siten potilasvirtojen hallintaa.

Riskityökalumme integroidaan osaksi asiakkaan tietojärjestelmiä. Ne ovat pitkälle automatisoituja ja helppokäyttöisiä. Työkalut tarjoavat reaaliaikaista potilastason tukea asiantuntijoiden päivittäiseen päätöksentekoon. Työkaluja voi käyttää myös hoidettavan väestön jatkuvaan seulontaan riskihenkilöiden tunnistamiseksi.

Yhteyshenkilö:

Yrjänä Hynninen TkT

Kehityspäällikkö
yrjana.hynninen@nhg.fi

Tutkimusprojektissa kehitettiin ennakoivan analytiikan algoritmi, joka ennustaa kotihoidon asiakkaiden siirtymisen ympärivuorokautiseen palveluasumiseen 6–12 kk etukäteen.

Algoritmi hyödyntää RAI-järjestelmän mittareita, jotka kuvaavat kotihoidon asiakkaan toimintakykyä ja terveydentilaa. Sadoista yksittäisistä RAI-muuttujista tunnistettiin koneoppimisen menetelmillä ne muuttujat, jotka yhdessä ennustavat parhaiten ympärivuorokautiseen palveluasumiseen siirtymistä.

Algoritmi todettiin tarkaksi ja se integroitiin osaksi RAI-järjestelmää. Algoritmin tuottama tieto auttaa kotihoitoa suunnittelemaan ja kohdentamaan palveluita niitä eniten tarvitseville. Kohdennetuilla palveluilla on mahdollista auttaa ikäihmisiä asumaan kotona turvallisesti pidempään ja pitää heidät kotihoidon piirissä.

Linkki RAIsoft-uutiseen