Benchmarking

Yhteyshenkilö:

Benchmarking eli vertaiskehittäminen on oman toiminnan peilaamista muihin ja molemminpuolista oppimista.

NHG:n benchmarkingin eli vertaiskehittämisen avulla palveluntuottaja voi analysoida ja vertailla omaa toimintaansa suhteessa muihin. Oman toiminnan nykytilan kartoitus ja kehityskohteiden tunnistaminen ovat välttämätön edellytys toiminnan tehokkaalle kehittämiselle. Sen pohjalta voimme määritellä toiminnalle tavoitteet ja keinot, joilla tavoitteisiin päästään. NHG:n vertaiskehittäminen tukee muutoksen läpiviemistä ja tuottaa johtamisen tueksi tietoa eri toimintamallien tuottavuudesta ja laadusta. NHG tuottaa Benchmarking-palvelua erikoissairaanhoitoon, perusterveydenhuoltoon ja sosiaalihuoltoon.

Yhteyshenkilö:

Tomi Malmström

Liiketoimintajohtaja, Analytiikkaratkaisut
tomi.malmstrom@nhg.fi

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri (KSSHP) alkoi NHG:n benchmarking-tulosten osoittamien pitkien hoitoaikojen pohjalta kehittämään fast track -prosessia tekonivelkirurgiaan. Kansainvälisten ja suomalaisten sairaaloiden toimintakäytäntöjen pohjalta KSSHP lyhensi tekonivelkirurgian hoitoaikoja yli 50%.

KSSHP yhdisteli ja jalkautti parhaita käytäntöjä eri sairaaloista. Tekonivelkirurgian prosessi nopeutui selvästi lyhyemmäksi kuin muilla ja benchmarking-tulosten parantuminen kannusti kehittämään toimintaa entisestään. Myös muiden benchmarking-sairaaloiden hoitoajat ovat lyhentyneet selvästi.

NHG:n kirurgian benchmarking tuottaa konkreettista tietoa vaihtoehtoisista toimintamalleista, resursoinnista ja laadusta osallistujille. Toimintaa monesta näkökulmasta tarkastelemalla vältetään osaoptimointi kuten hoitojaksojen lyhentäminen jatkohoitoon siirtyvien osuutta kasvattamalla.